Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BIOCIDES TRACTAMENT MOSQUIT EN ZONES D'ARROSSARS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SUB01/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU I TECNIC 23/04/2015 10:04:56 *

ANUNCI AL DOGC 23/04/2015 10:04:59 *

PLIEGO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 24/04/2015 11:10:03 *

OFERTES REBUDES 14/05/2015 12:18:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant