Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES BIOCIDES PER AL CONTROL DE MOSQUITS EN ESPAIS DEL DELTA DE L'EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SUB02/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU I TÈCNIC 23/04/2015 10:16:57 *

ANUNCI AL DOGC 23/04/2015 10:17:00 *

OFERTES REBUDES 14/05/2015 12:19:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant