Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES BIOCIDES PER AL CONTROL DE MOSCA NEGRA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SUB03/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLECS ADMINISTRATIU I TÈCNIC 23/04/2015 10:20:23 *

ANUNCI DOGC 24/04/2015 13:04:44 *

OFERTES REBUDES 14/05/2015 12:19:57 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant