Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI DE VOLS EN HELICÒPTER PER AL CONTROL DE LA MOSCA NEGRA A LA ZONA DE L'EBRE I DEL SEGRE-CINCA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SER01/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

La codificació CPV del contracte és: 60441000-1 ACLARIMENT : En el sobre Sobre «A»: Documentació Administrativa, cal adjuntar la declaració i els documents JUSTIFICATIUS DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA, de la clàusula 6, punt 3.2 ACLARACION : En el sobre Sobre «A»: Documentación Administrativa, se debe adjuntar la declaración y los documentos JUSTIFICATIVOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA, previstos en la clausula 6, punt 3.2
DOCUMENTS

PLECS ADMINISTRATIU I TÈCNIC 23/04/2015 11:15:10 *

ANUNCI DOGC 23/04/2015 11:14:17 *

OFERTES REBUDES 14/05/2015 12:22:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant