Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Servei de tractaments aeris de control del mosquit al Delta de l’Ebre.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SER02/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

ACLARIMENT : En el sobre Sobre «A»: Documentació Administrativa, cal adjuntar la declaració i els documents JUSTIFICATIUS DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA, de la clàusula 6, punt 3.2 ACLARACION : En el sobre Sobre «A»: Documentación Administrativa, se debe adjuntar la declaración y los documentos JUSTIFICATIVOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA, previstos en la clausula 6, punt 3.2
DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU I TECNIC 23/04/2015 13:47:55 *

ANUNCI DOGC 23/04/2015 13:47:57 *

PLIEGOS ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 27/04/2015 11:21:50 *

OFERTES REBUDES 14/05/2015 12:23:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant