Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ CURS D’OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:
PROCEDIMENT NEGOCIAT PRSENTACIÓ D'OFERTES PER EMPRESES INVITADES

DOCUMENTS

PLECS ADMINISTRATIU I TÈCNIC 06/05/2015 08:59:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant