Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTACIO D'UN VEHICLE ADAPTAT PER AL TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de juny de 2015


Obertura de pliques: 04.06.2015

Obtenció documentació tècnica:

ERRADA EN L'ANUNCI DE LICITACIÓ: ON DIU: 4. Pressupost base de licitació: Preu total de licitació: 120.000,00 € (IVA inclòs) Valor estimat de contracte: 25.200,00 € Impost sobre valor afegit (IVA 21%): 145.200,00 € HA DE DIR: 4. Pressupost base de licitació: Preu total de licitació: 145.200,000 € (IVA inclòs) Valor estimat de contracte: 120.000,00 € Impost sobre valor afegit (IVA 21%): 25.200,00 € Correccio del plec: LOONGITUD MÀXIMA DEL VEHICLE: 8,50 metres
DOCUMENTS

PLECS ADMINISTRATIU I TÈCNIC 11/05/2015 16:38:03 *

ANUNCI DOGC 12/05/2015 13:07:46 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant