Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT D'UN CARTELL DE SUPORT PUBLICITARI

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DECLARADA DESERTA
DOCUMENTS


ANUNCI DOGC 17/06/2015 08:49:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant