Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació del servei de neteja de les dependències municipals 63/2018 SERVEIS
Suspesa Servei d'assessorament urbanístic 67/2018 SERVEIS
Adjudicada definitivament Subministrament d’un vehicle per la Brigada municipal mitjançant el sistema de renting 447/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Conrtacte de gestió de serveis per l'explotació del Bar i Piscina de les instal·lacions municipals c/16/094 ALTRES
Suspesa CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GIMNÀS MUNICIPAL MITJANÇANT ARRENDAMENT C/15/189 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte per la licitació del servei de neteja de les dependències municipals. c/16/007 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitacio´obres Cal fontanilles, 1a Fase FC / 15 / 020 OBRES
Adjudicada definitivament Obres restauració ambiental i creació itineranis naturalístics a la riera de Sant Miquel C/13/155 OBRES
Adjudicada definitivament Subministrament, instal.lació i manteniment gespa artificial camp de futbol municipal C/13/071 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Ampliació del gimnàs i magatzem municipal C/12/226 OBRES
Pàgines: 123