Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Pàgines: 1 23
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Licitació gestió i explotació del bar i la piscina municipal C / 12 / 022 ALTRES
Adjudicada definitivament Contractació gestió servei de manteniment i conservació de jardins i arbrat, i desbroçat de propietats municipals C/10/160 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació de la gestió del servei públic de neteja viaria C/10/159 SERVEIS
Adjudicada definitivament Canvi de les llumeneres al terme muncipal de Banyeres del Penedès C/10/205 OBRES
Adjudicada definitivament Obres de cobriment de la pista esportiva al nucli de Banyeres del Penedès C/10/048 OBRES
Adjudicada definitivament Obres de contrucció de dipòsit d'aigua de 1.000 m3 i dos trams de canonada C/09/186 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació de la gestió del servei públic de Gimnàs Municipal mitjançant arrendament C/09/225 ALTRES
Adjudicada definitivament Alienació parcel·la 9A Avinguda Marta Mata (Urb. Els Boscos) C/07/256 ALTRES
Adjudicada definitivament Contracte servei neteja dependències municipals C/08/271 SERVEIS
En termini alienació mitjançant subhasta parcel·la 42 El Poet C/09/055 ALTRES
Pàgines: 1 23