Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Pàgines: 12 3
ESTAT NOM TIPUS
En termini alienació mitjançant subhasta parcel·la 27 El Poet C/09/054 ALTRES
En termini alienació mitjançant subhasta parcel·la 41 El Poet C/08/246 ALTRES
Adjudicada definitivament Pavimentació carrers casc antic del nucli de Banyeres del Penedès C/09/025 OBRES
Adjudicada definitivament obres d'urbanització i adequació de l'Avda Verge del Priorat del terme de Banyeres del Penedès C/09/024 OBRES
Adjudicada definitivament instal·lació i adequació de l'enllumenat del camp de futbol (zona esportiva) del terme de Banyeres del Penedès C/09/026 OBRES
Adjudicada definitivament obres consistents en la clausura de les depuradores de Saifores i Sant Miquel al municipi de Banyeres del Penedès C/09/027 OBRES
Pàgines: 12 3