Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

alienació mitjançant subhasta parcel·la 41 El Poet

En termini Núm. Expedient: C/08/246

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2001


La data límit per la presentació de l'oferta es de 30 dies hàbils a comptar de la darrera públicació, en el BOP o DOGC.

DOCUMENTS

certif aprovació expedient 22/06/2009 09:32:38 *

plec de clàusules 22/06/2009 09:32:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant