Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

alienació mitjançant subhasta parcel·la 27 El Poet

En termini Núm. Expedient: C/09/054

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2001


La data màxima per la presentació de l'oferta és de 30 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació, el el DOGC o en el BOPT.

DOCUMENTS

certif aprovació expedient 22/06/2009 09:36:02 *

plec clàusules 22/06/2009 09:36:04 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant