Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

obres consistents en la clausura de les depuradores de Saifores i Sant Miquel al municipi de Banyeres del Penedès

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: C/09/027

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2001


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 06/08/09

Adjudicatari:

Adjudicatari: TRANSCORNEJO SA


Import: 214.018,40 euros i 34.242,94 euros d'IVA

EL termini per la presentació de les sol·licituds de participació serà de 10 dies hàbils des de la darrera publicació, en el BOP o en el Perfil de Contractant.

DOCUMENTSanunci licitació 31/03/2009 16:39:39 *

acord adjudicació provisional 07/08/2009 11:02:55 *

acord adjudicació definitiva 09/09/2009 14:52:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant