Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Subministrament, instal.lació i manteniment gespa artificial camp de futbol municipal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: C/13/071

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 31 d'octubre de 2013


Obertura de pliques: 26/11/2013

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/01/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: FIELDTURF POLIGRAS


Import: 376.929 euros i 79.155,09 euros d’IVA

DOCUMENTS

01 Cert aprov. licitació JGL 30/04/2013 18:52:23 *

02 Anunci licitació 30/04/2013 18:52:26 *


04 Cert aprov def plec clàusules 09/07/2013 18:44:00 *

05 Anunci descripció licitació 09/07/2013 18:44:03 *

07 Informe valoració 04/02/2014 18:43:04 *

08 Cert acord JGL adjudicació 04/02/2014 18:43:07 *

09 Anunci Formalització 15/04/2014 16:47:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant