Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Obres restauració ambiental i creació itineranis naturalístics a la riera de Sant Miquel

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: C/13/155

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 10 d'octubre de 2013 a les 17.00h a la sala de plens de l'Ajuntament

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23 de gener de 2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: MOIX SERVEIS I OBRES SL


Import: 201.505,38 euros i 42.316,13 euros d’IVA

DOCUMENTS


06 Acta obertura sobre B 04/02/2014 18:53:28 *

07 Informe valoració 04/02/2014 18:53:30 *

08 Cert acord JGL adjudicació 04/02/2014 18:53:31 *

09 Anunci Formalització 04/02/2014 18:53:32 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant