Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GIMNÀS MUNICIPAL MITJANÇANT ARRENDAMENT

Suspesa Núm. Expedient: C/15/189

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci licitació 28/12/2015 10:19:11 *

Plec de clàusules 28/12/2015 10:19:13 *

Cert JGL Classificació Ofertes 01/04/2016 17:53:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant