Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Contracte per la licitació del servei de neteja de les dependències municipals.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: c/16/007

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 14 d'abril de 2017


Obertura de pliques: Primer dimarts hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15/06/2017

Adjudicatari:

Adjudicatari: EXTERNALIA OBJECT


Import: 421.080 Eur

DOCUMENTS


02. Plec prescripcions tècniques 10/02/2017 18:20:48 *

03. Annex prescipcions tècniques 10/02/2017 18:20:50 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant