Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Conrtacte de gestió de serveis per l'explotació del Bar i Piscina de les instal·lacions municipals

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: c/16/094

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObertura de pliques: Primer dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació de proposicions

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


ANUNCI 24/05/2016 13:06:26 *

PUBLICACIÓ BOPT 25.05.2016 01/06/2016 11:29:14 *


CERTIFICAT APROVACIÓ DEFINITIVA 20/06/2016 13:44:03 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant