Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Subministrament d’un vehicle per la Brigada municipal mitjançant el sistema de renting

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 447/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 24/08/2017

Data d'adjudicació definitiva: 26/10/2017

Adjudicatari:

Adjudicatari: ARVAL SERVFICE LEASE S.A


Import: 18.000,15

DOCUMENTS03. Cert acord JGL adjudició 01/09/2017 16:53:38 *

04. Anunci adjudicació 26/10/2017 09:54:25 *

05. Formalització contracte 02/11/2017 11:16:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant