Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Servei d'assessorament urbanístic

Suspesa Núm. Expedient: 67/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

05. Anunci obertura sobre B 28/05/2018 13:56:46 *

06. Acta obertura sobre B 01/06/2018 11:56:15 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant