Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

obres d'urbanització i adequació de l'Avda Verge del Priorat del terme de Banyeres del Penedès

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: C/09/024

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2001


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 14/05/ 2009

Data d'adjudicació definitiva: 18/06/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: VEGA CONSTRUCCIONES SA


Import: 78.168,01 € I 12.506,88 € D'IVA