Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROCÈS D'EMBARGAMENT SOUS, SALARIS I PENSIONS (ANUNCIS) 2015010079 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE PC's (ANUNCIS) 2015010117 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT PER L'ENTORN DE DESENVOLUPAMENT J2EE 2015010105 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS I SUBMINISTRAMENT CANVI LLICENCIAMENT NETWORKER I CLONATGE EXTERN 2015010086 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES D'ORACLE BUSINESS ANALYTICS 2016010016 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS PERSONALITZATS 2015010072 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DEL MAQUINARI PEL NOU ENTORN D'INTEGRACIÓ 2015010096 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASE DE DADES ORACLE ENTERPRISE EDITION 2015010095 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT AL SOFTWARE IBM INFORMIX 2015010084 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS PER A LA COBERTURA DE DIVERSES ASSEGURANCES PRIVADES DE BASE 2016010010 SERVEIS
Pàgines: 12345678910...