Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: ... 11 12131415161718
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SERVEIS D'ESCANEIG DE BUTLLETINS I JUSTIFICANTS DE RECEPCIO 2010010079 SERVEIS
Adjudicada definitivament POLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT I PROTECCIO DEL PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 2010010075 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONSULTORIA PER A LA GESTIO DOCUMENTAL I D'ARXIU 2010010073 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT DE TASQUES D'ADMINISTRACIO DE SISTEMES SUN 2010010097 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIO DE LA PLATAFORMA XENAPP I SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES 2010010083 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D'ANALISI DE SUBSTANCIES ESTUPEFAENTS I PSICOTROPIQUES COMISSADES 2010010109 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICENCIES DOCUMENTUM 2010010087 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT DE SOFTWARE IBM INFORMIX 2010010096 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BUTLLETINS DE DENUNCIA 2010010100 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament MANTENIMANT DE LA MICROINFORMATICA 2010 01 0063 SERVEIS
Pàgines: ... 11 12131415161718