Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: ... 111213 1415161718
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A CÒPIES DE SEGURETAT 2010010036 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIO DEL PROCEDIMENT D'EMBARGAMENT IMMOBLES A BASE. 2010010041 SERVEIS
Adjudicada definitivament POLISSA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL 2010010030 SERVEIS
Adjudicada definitivament POLISSA D'ACCIDENTS COL·LECTIU 2010010031 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS D’ANÀLISI DE TOTES LES SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I PSICOTRÒPIQUES COMISSADES 2010 01 0026 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL PROPI DE BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS I DE SUBMINISTRAMENT DE FINS A 20 TERMINALS MÒBILS I 5 MÒDEMS USB 2009010010 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASE DE DADES ORACLE ENTERPRISE EDITION 2010010016 SERVEIS
Adjudicada definitivament MANTENIMENT SERVEIS SUN (JES BASE I COMMUNICATIONS SUITE) 20090010061 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL HARDWARE PER LA VEU IP 2009010076 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SERVIDORS DE SUN 2009010078 SERVEIS
Pàgines: ... 111213 1415161718