Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: ... 111213141516 1718
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Serveis de la construcció del Marc de referència per a l'aplicació de la normativa criptogràfica en relació a la Llei 11/2007 2009010002 SERVEIS
Adjudicada provisionalment Adquisició d'un solar per tal d’edificar un nou edifici destinat a seu central de BASE-Gestió d’Ingressos. 2009 01 0011 ALTRES
Adjudicada definitivament SERVEI DE MANTENIMENT DELS SERVIDORS I PROGRAMARI SUN 2009010008 SERVEIS
Adjudicada definitivament OBRES DE MILLORA DE L'OFICINA DE BASE A MORA D'EBRE 2009 01 0003 OBRES
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE BUTLLETINS DE DENUNCIA PER INFRACCIONS DE TRANSIT 71/2008/S-C SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE PRODUCTES INFORMIX D'IBM 75/2008/S-C SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIO DE LES DIFERENTS OFICINES DE BASE 47/2008/S-C SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 100 IMPRESSORES NECESSÀRIES PER A LA IMPRESSIÓ DE LES DENÚNCIES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT 61/2008/S-C SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DELS TREBALLS CADASTRALS D'ACTUALITZACIO I MANTENIMENT CONTINUAT DE LA GESTIO CADASTRAL DE BENS IMMOBLES 58/2008/S-C SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DEL FRAMEWORK DE DESENVOLUPAMENT EN UN ENTORN J2EE PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ A BASE 53/2008/S-C SERVEIS
Pàgines: ... 111213141516 1718