Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: 1 2345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE CONNECTIVITAT DE DADES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE VEU 2015010081 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE PCs 2015010117 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI PER IMPLEMENTAR EL PROCES DE SOUS, SALARIS I PENSIONS DE BASE O DEL PROCÉS DE SOU 2015010079 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT A LES OFICINES DE BASE 2015010111 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE 2 DISPOSITIUS DEDICATS A EMMAGATZEMATGE DE CÒPIES DE SEGURETAT EN DISC 2015010064 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DIPÒSIT DE VEHICLES EMBARGATS 2015010067 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS PER AL NOU ENTORN DE GESTIÓ PER A NSS 2015010052 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS DE L'ALLOTJAMENT DE MAQUINARI TIC EN CPD 2015010047 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIUS DELS APLICATIUS DESENVOLUPATS EN L'ENTORN BASETEL 2015010043 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE DISPOSITIUS MULTIFUNCIONALS DE BASE 2015010058 SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 1 2345678910...