Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: 1234 5678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT A L'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES SUN / ORACLE 2014 01 0038 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE DOS SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE CENTRALITZAT EN ARQUITECTURA SAN 2014 01 0044 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE SUPORT NOUS EQUIPS DE SEGURETAT PERIMETRAL I DE CORE 2014 01 0056 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE MANTENIMENT DEL NOU MAQUINARI DELS ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT I PRODUCCIÓ 2014010043 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE NOUS SISTEMES PER AL BALANCEIG I CONTROL D'APLICACIONS WEB 2014010058 SUBMINISTRAMENT
En termini SUBMINISTRAMENT I SERVEIS NOVES LLICÈNCIES DEL GESTOR BD INFORMIX I INSTAL·LACIÓ IBM METRIC TOOL 2014010057 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT D'ENTORN TECNOLÒGIC J2EE 2014010040 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA MICROINFORMÀTICA DE BASE 2014010037 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR BD ORACLE ENTERPRISE 2014010021 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS PER IMPLEMENTAR L'ARQUITECTURA DE SERVIDORS D'APLICACIONS 2014 01 0031 SERVEIS
Pàgines: 1234 5678910...