Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: 12345 678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL SOFTWARE I4GL 2014 01 0020 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DE CUSTÒDIA DOCUMENTAL I ELS SERVEIS RELACIONATS 2013010085 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS PER A DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PRIVADES DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS 2013010068 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT OFFICE 2013010054 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS 2013010078 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ D'ESPERA PER A LES OFICINES DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS 2013010053 SUBMINISTRAMENT
En termini CONTRACTE DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS 2013010049 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D'INTEGRACIÓ DE LA PLATAFORMA DE BÚSTIA DE TRÀMITS (PBT) AMB L'EINA DE GESTIÓ DEL CONSENTIMENT 2013010048 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS PER REALITZAR MILLORES I MODIFICACIONS DE PROCEDIMENTS TRANSVERSALS DE BASE. 2013010030 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'UNA BORSA D'HORES PER A SOFTWARE I4GL 2013010031 SERVEIS
Pàgines: 12345 678910...