Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: 1234567 8910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D'ESCANEIG DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA I JUSTIFICANTS DE RECEPCIÓ 2012010054 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS PER AMPLIAR FRAMEWORK DE BASE I ELS SEUS SERVEIS TRANSVERSALS 2012010055 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA COM A SISTEMA DE SEGURETAT PER A LES OFICINES DE BASE 2012010045 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament EXPOSICIÓ PROJECTE DE REFORMA DE L'OFICINA DE BASE A VALLS 2012010050P OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSULTORIA I SUPORT DELS PRODUCTES DOCUMENTUM 2012010035 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A L'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE CORPORATIU 2012010032 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS PERSONALITZATS PER BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS 2012010036 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D'ANÀLISI DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I PSICOTRÒPIQUES COMISSADES 2012010033 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA MICROINFORMÀTICA DE BASE 2012010024 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASES DE DADES ORACLE ENTERPRISE 2012010023 SERVEIS
Pàgines: 1234567 8910...