Perfil de Contractant de BASE

Pàgines: 12345678 910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament BORSA D'HORES PER AL DESENVOLUPAMENT AMB SOFTWARE I4GL 2012010013 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE BASE 2012010007 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRATE DE SERVEIS DEL MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT 2012010005 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE SUPORT SOFTWARE IBM INFORMIX 2011010097 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICENCIES DOCUMENTUM 2011010095 SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIO DE LA BUSTIA DE TRAMITS BASEFRAME 2011010084 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D’APROVISIONAMENT DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2011010074 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS FIREWALLS FRONTALS 2011010085 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES VMWARE VSPHERE ENTERPRISE 2011010086 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE SUBSCRIPCIONS DE VIRTUALITZACIÓ D'EMC 2011010075 SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 12345678 910...