Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DEL FRAMEWORK DE DESENVOLUPAMENT EN UN ENTORN J2EE PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ A BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 53/2008/S-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 d'octubre de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20/11/2008

Data d'adjudicació definitiva: 15/12/2008

Adjudicatari:

Adjudicatari: LINECOM NETWORKS


Import: 59000

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 20/11/2008 13:19:00 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 12/01/2009 15:40:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant