Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE PORTATILS, DOCKSTATION I PANTALLA.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010044

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentAdjudicatari:

Adjudicatari: DELL COMPUTER SA


FORMALITZACIO DIA 22/09/2011
DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 15/09/2011 16:20:20 *

ANUNCI FORMALITZACIO 17/10/2011 11:13:02 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant