Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE GATEWAYS DE VEU I TERMINALS PER A LES OFICINES DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010062

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 26/10/2011

Adjudicatari:

Adjudicatari: IMPALA NETWORKS SOLUTIONS


Import: 55957

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ 17/11/2011 10:39:19 *

ANUNCI FORMALITZACIO 30/11/2011 09:29:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant