Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE DE PAPER A3/A4 PER A BASE-GESTIO D'INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010073

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentAdjudicatari:

Adjudicatari: GS OFIMATICA SL


DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 24/11/2011 10:41:50 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant