Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DELS TREBALLS CADASTRALS D'ACTUALITZACIO I MANTENIMENT CONTINUAT DE LA GESTIO CADASTRAL DE BENS IMMOBLES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 58/2008/S-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de gener de 2009


Obertura de pliques: 13/01/2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 02/02/2009

Data d'adjudicació definitiva: 18/02/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: URPROVEN SL


Import: 98000€

DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIÓ 26/11/2008 10:26:03 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 26/11/2008 10:26:31 *

ADJUDICACIO PROVISIONAL 20/02/2009 09:25:07 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 20/02/2009 09:26:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant