Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DIPÒSIT DE VEHICLES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010081

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de desembre de 2011


Obtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: GRUAS DAVID TARRAGONA SA


DOCUMENTS


PLEC DE PPRESCRIPCIONS TECNIQUES 28/11/2011 08:30:14 *

EDICTE 05/12/2011 14:25:16 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 08/02/2012 12:13:36 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant