Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 100 IMPRESSORES NECESSÀRIES PER A LA IMPRESSIÓ DE LES DENÚNCIES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 61/2008/S-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de desembre de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22/12/2008

Data d'adjudicació definitiva: 20/01/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: GS OFIMATICA SL


Import: 30.000,00

DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 12/01/2009 15:45:53 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 21/01/2009 08:51:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant