Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIO DE LES DIFERENTS OFICINES DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 47/2008/S-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de gener de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 19/02/2009

Data d'adjudicació definitiva: 16/03/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: CLIMATITZACIO ALBERT ESCARDO SL


Import: 19131

DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 20/02/2009 09:21:14 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 17/03/2009 15:28:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant