Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE VALISES I PAQUETERIA PER A BASE-GESTIO D'INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010083

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: TOURLINE EXPRESS MENAJERIA SL


DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 28/12/2011 12:13:44 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant