Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES VMWARE VSPHERE ENTERPRISE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010086

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: ALSYS INFORMATION TECHNOLOGIES SL


DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 02/01/2012 15:00:00 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant