Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS FIREWALLS FRONTALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010085

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: ICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS SL


DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO 10/01/2012 12:25:23 *

ANUNCI FORMALITZACIO 18/01/2012 15:49:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant