Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D’APROVISIONAMENT DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010074

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de febrer de 2012


Obertura de pliques: Sobre B (06/03/2012) 9,00h i sobre C (20/03/2012) 9,00h al Col·legi advocats de Tarragona

Obtenció documentació tècnica:
Correcció d'errades annex "Model d'avaluació d'ofertes del concurs pel contracte d'aprovisionament i prestació de serveis de telecomunicacions de BASE-Gestió d'Ingressos"

Modificat el termini presentació ofertes al 21/02/2012
Modificades les dades obertures sobres B passa al 06/03/2012 i sobre C passa al 20/03/2012

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 12/01/2012 12:03:01 *

MODEL DE PENALITZACIONS 12/01/2012 12:16:18 *

MODEL D’AVALUACIÓ D’OFERTES 12/01/2012 12:15:01 *EDICTE 12/01/2012 12:16:42 *


ANUNCI CORRECCIO BOP 08/02/2012 10:31:13 *

ANUNCI CORRECCIO DOGC 08/02/2012 10:32:01 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 30/05/2012 09:09:09 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 30/05/2012 09:09:11 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant