Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIO DE LA BUSTIA DE TRAMITS BASEFRAME

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010084

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: EVERIS SPAIN SLU


DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 18/01/2012 09:50:00 *

ANUNCI FORMALITZACIO 06/03/2012 11:34:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant