Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010097

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA


DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 02/02/2012 10:01:36 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 02/03/2012 11:58:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant