Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010007

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 de març de 2012


Obtenció documentació tècnica:
Modificades les dates d'obertura sobre B passa al dia 17/04/2012 a les 11,30 hores al saló d'actes del Col·legi d'advocats.


Relatiu a les visites, proposem els dies 12/3/2012 i 21/3/2012 pel lot 1, 9/03/2012 i 12/3/2012 pel lot 2 i 14/3/2012 i 19/3/2012 pel lot 3 en horari de 08.00 a les 15.00 hores de dilluns a divendres. Ens hauran de facilitar també el nom/s de la/es persona/es que aniran a fer la visita.(Es recomana primer consultar la pàgina web www.base.cat a Xarxes d´Oficines, els horaris i dies que obren les oficines).

Adreces oficines Tarragona:

Serveis Centrals
Rambla del President Lluis Companys, 12C
43005 Tarragona

Of. Tarragonés
Rambla del President Lluis Companys, 14
43005 Tarragona

Of. Inspecció
Edificio Zeus
Rambla del President Lluis Companys, 14
43005 Tarragona

Oficina Av Roma
Av Roma 5
43005 Tarragona

Oficina Multes
Rambla del Francesc Macià, 8
43005 Tarragona
DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 27/02/2012 14:06:09 *

EDICTE 27/02/2012 14:06:11 *

CONSULTES REALITZADES 05/03/2012 15:21:30 *

CONSULTES REALITZADES2 14/03/2012 10:42:57 *

CORRECCIO ERRADES PCA 14/03/2012 10:42:59 *

CORRECCIO DATES OBERTURA SOBRE B 30/03/2012 10:13:25 *

OFERTES ECONÒMIQUES PRESENTADES 26/04/2012 11:10:56 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 04/06/2012 14:27:54 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 04/07/2012 10:31:02 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant