Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE PRODUCTES INFORMIX D'IBM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 75/2008/S-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 13 de febrer de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 26/02/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: SOLUNIX SA


Import: 22413,79

DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 27/02/2009 11:48:15 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 27/03/2009 13:40:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant