Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'ANÀLISI DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I PSICOTRÒPIQUES COMISSADES

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010033

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 d'agost de 2012


Obtenció documentació tècnica:
Observacions: Modificada l'hora d'obertura dels sobres B, passant aquesta a ser a les 09.00 hores, al Col·legi d'advocats de Tarragona.

DOCUMENTS

EDICTE 23/07/2012 09:10:18 *

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 23/07/2012 09:10:21 *

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 23/07/2012 09:10:22 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 15/10/2012 08:19:53 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 24/10/2012 11:42:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant