Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS PERSONALITZATS PER BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010036

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 d'agost de 2012


Obtenció documentació tècnica:
Observacions: Modificada l'hora d'obertura dels sobres B, passant aquesta a ser a les 09.15 hores, al Col·legi d'advocats de Tarragona.

DOCUMENTS

EDICTE 23/07/2012 09:25:26 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 23/07/2012 09:25:30 *

ANNEX 1 23/07/2012 09:25:32 *

ANNEX 1B 23/07/2012 09:25:34 *

ANNEX 2 23/07/2012 09:25:36 *

ANNEX 3 23/07/2012 09:25:37 *

ANNEX 4 23/07/2012 09:25:39 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 12/11/2012 13:41:06 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 13/11/2012 15:09:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant