Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSULTORIA I SUPORT DELS PRODUCTES DOCUMENTUM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010035

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ 09/08/2012 12:19:45 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 09/08/2012 12:19:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant